Poskytované služby

Obecně poskytované služby

AK poskytuje právní služby v širokém spektru platného práva ČR, a to jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám. Právní služby spočívají v

Zaměření

AK poskytuje právní služby zejména z oblasti soukromého práva, a to jak občanského, tak obchodního, v oblasti veřejného práva se jedná zejména o právní služby v oblasti trestního a správního práva. Kromě zcela obecné agendy řeší AK problémy spojené s vymáháním dluhů, převody nemovitostí a zakládání obchodních společností a družstev. AK však poskytuje služby i v ostatních oblastech práva, jako je například rodinné právo, insolvenční právo, stavební právo apod. Právní služby jsou poskytovány nejen českým, ale i cizím subjektům, zejména ze zemí EU.

AK se dlouhodobě zabývá poskytováním právních služeb právnickým osobám při hromadném vymáhání pohledávek. K úspěšnému a efektivnímu vymáhání pohledávek používá AK prověřený software, který byl přímo pro AK vytvořen na míru příslušnými odborníky.

 

Jednotlivé oblasti práva

 

V případě, že dojde mezi naší AK a klientem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz).

copyright 2011 ak urban & urban | develop © 2011 schembera.cz | design © 2011 jewellphoto