Advokátní kancelář Mgr. Bernarda Urbana Vás vítá

AK Mgr. Bernarda Urbana je středně velkou právní kanceláří poskytující komplexní právní služby ve všech oblastech práva od roku 2003 v Lanškrouně.

AK  úzce spolupracuje i s dalšími advokáty a odborníky, kteří poskytují specializované právní služby. Jedná se o notářské kanceláře, kanceláře soudních exekutorů a společnosti, zabývající se dražbami movitých i nemovitých věcí a rozhodčím řízením.

AK Mgr. Bernarda Urbana byla založena v roce 2003 v Lanškrouně a postupně se stala, díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb, vyhledávanou advokátní kanceláří nejen v tomto městě.

 

Při řešení problémů klientů je cílem AK:

AK se při výkonu poskytovaných právních služeb důsledně řídí všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských povinností, vztahujících se k výkonu povolání advokáta v ČR, které jsou vydávány ČAK, jakož i etickými pravidly, která jsou komorou přijata na základě členství ČR v EU, jako Kodex chování advokátů Evropských společenství.

copyright 2011 ak urban & urban | develop © 2011 schembera.cz | design © 2011 jewellphoto