Ceník služeb

Při stanovení odměn se AK řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

copyright 2011 ak urban & urban | develop © 2011 schembera.cz | design © 2011 jewellphoto